Publikacje w internecie

Michael Ganzelewski

Jedną z najbardziej podstawowych potrzeb i konieczności wydaje się być dla człowieka zastępowanie szlachetnych i cennych przedmiotów i materiałów przez tańsze kopie względnie imitowanie ich przy pomocy nieszlachetnych materiałów. Zgodnie z zasadą „więcej pozoru niż istoty rzeczy” chętnie nabywa się tanią imitację lub oszukańczo sprzedaje się falsyfikat udający rzecz oryginalną.

Czytaj całość na: polskijubiler.com
Krzysztof Szymborski

Naukowcy od dłuższego czasu twierdzą, że – jak to wyraził Richard Alexander, znany amerykański zoolog – ludzkie życie społeczne jest siecią kłamstw i podstępów. Nie tylko ludzkie.

Czytaj całość na: polityka.pl
Tomasz KLING

Dokumenty uprawniające do przekraczania granicy państwowej są jednym z najistotniejszych elementów kontroli, który realizują funkcjonariusze StraŜy Granicznej bezpośrednio na linii granicy. Dlatego też proces kształcenia funkcjonariuszy SG w zakresie znajomości budowy i zabezpieczeń oraz analizy dokumentów jest istotnym i nieodzownym elementem szkolenia realizowanym w specjalnie do tego powołanych ośrodkach szkoleniowych SG.

Czytaj całość na: cos.strazgraniczna.pl
Piotr Matczuk jest doktorantem SGH

Przy konfrontacji rzeczywistości gospodarczej z teorią ekonomii niemal zawsze stawiamy sobie pytanie, czy ta rzeczywistość potwierdza prawdziwość wyznawanej przez nas teorii. Przedstawiamy dwie główne metody tej konfrontacji.

Czytaj całość na: nbportal.pl
LESZEK PIECYK

Stale wzrasta na świecie ilość podrabianych produktów. Leki, kosmetyki, alkohole czy części samochodowe to grupy produktów fałszowanych w skali masowej. Walka z fałszerzami jest prawdziwym wyzwaniem dla przemysłu.

Czytaj całość na: opakowania.com.pl
dr. Tadeuszem Krawczakiem, historyk, dyrektor Archiwum Akt Nowych w latach 1994-2003

15 marca wchodzi w życie ustawa lustracyjna. Archiwa IPN będą bardziej dostępne, przede wszystkim dla dziennikarzy. Czy wreszcie poznanie prawdy o PRL stanie się możliwe?

Czytaj całość na: naszdziennik.pl
Tomasz Kling

Jednym z najistotniejszych elementów szkolenia funkcjonariuszy Straży Granicznej jest wiedza o budowie i zabezpieczeniach dokumentów podróży, pozwalająca szybko i trafnie ocenić ich autentyczność.

Czytaj całość na: pwpw.pl
Jerzy Dziemidowicz

Od wprowadzenia wspólnej europejskiej waluty (euro) upłynęło prawie pięć lat. W najbliższych latach Europejski Bank Centralny czekają dwa poważne wyzwania – przygotowanie jednolitej procedury przetargowej oraz wprowadzenie do obiegu drugiej edycji banknotów euro.

Czytaj całość na: pwpw.pl
Beata Mazur

Historia opisana w artykule jest o tyle ciekawa, że nigdy do tej pory nic podobnego nie miało miejsca i wydawać się mogło, iż nigdy nie miało prawa się wydarzyć. Materiał przygotowano na podstawie ekspertyzy kryminalistycznej, opracowanej w Pracowni Badań Dokumentów Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Szczecinie.

Czytaj całość na: pwpw.pl
Maciej Rogalski

Poświadczenie nieprawdy 1. Przepis art. 271 § 1 k.k. przewiduje przestępstwo poświadczenia nieprawdy w dokumencie co do okoliczności mającej znaczenie prawne, przez funkcjonariusza publicznego lub inną osobę uprawnioną do wystawienia dokumentu. Przestępstwo to określane jest najczęściej mianem poświadczenia nieprawdy lub fałszerstwa intelektualnego dokumentu.

Czytaj całość na: sprp.org.pl