Miejsce I:

Mgr Anita Kubanek
„Czy jesteśmy plagiatorami?”
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział: Prawa i Administracji

Miejsce II:

Dr Magdalena Szpunar
„Społeczeństwo spektaklu [...]”
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
Wydział: Humanistyczny

Miejsce III:

Mgr Remigiusz Waszczeniuk
„Nauka przeciw fałszerstwom”
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział: Humanistyczny