Miejsce I:

nie przyznano

Miejsce II:

Dr Magdalena Szpunar
Nauka przeciw fałszerstwom?
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
Wydział: Humanistyczny

Miejsce III:

Mgr inż. Justyna Augustyniak
Średniowieczny falsyfikat
Uniwersytet Warszawski