Orzecznictwo

Orzeczenia sądowe kształtujące obraz praktyczny.

Działanie, polegające na wypełnieniu blankietu czeku gotówkowego w celu użycia go za autentyczny, a następnie jego realizacja...

Przedmiotem przestępstwa określonego w art. 310 § 1 kk jest podrobienie lub przerobienie...

Oskarżony był wspólnikiem, a nie pomocnikiem sprawcy wyłudzenia pieniędzy na podstawie sfałszowanego czeku...

Odpowiedzialność banku za nienależytą ochronę wynajętej skrytki bankowej jest niezależna od tego, czy najemca skrytki jest właścicielem złożonych w niej rzeczy.

„Czy przedmiotem przestępstwa określonego w art. 270 § 1 kk, a polegającego na podrobieniu dokumentu w celu użycia za autentyczny...

Osoba, która wypełnia nie podpisany wcześniej przez posiadacza konta blankiet czeku...

Jest oczywiste, że współsprawcą (w rozumieniu art. 18 § 1 kk) przestępstwa sfałszowania czeku...

Jeżeli ustalenia faktyczne uzasadniają uznanie, że podrobienie lub przerobienie pieniędzy...

Jednym z głównych elementów rzetelnego procesu jest restrykcyjne przestrzeganie prawa do obrony (art. 6 ust. 3 lit. b oraz c EKPCz).

Wypadek mniejszej wagi z art. 310 § 3 kk nie jest uprzywilejowanym typem przestępstwa...