Sądy Apelacyjne

Gdyby podrobienie czeku uznać za czyn współukarany...

Dokument, jakim posłużyli się oskarżeni w postaci „polecenia przelewu”...

Osoba, która wypełnia nie podpisany wcześniej przez posiadacza konta blankiet czeku...

Przedmiotem przestępstwa określonego w art. 310 § 1 kk jest podrobienie lub przerobienie...

Oskarżony był wspólnikiem, a nie pomocnikiem sprawcy wyłudzenia pieniędzy na podstawie sfałszowanego czeku...

Osoba, która wypełnia nie podpisany wcześniej przez posiadacza konta blankiet czeku...

Jest oczywiste, że współsprawcą (w rozumieniu art. 18 § 1 kk) przestępstwa sfałszowania czeku...

Jeżeli ustalenia faktyczne uzasadniają uznanie, że podrobienie lub przerobienie pieniędzy...

Wypadek mniejszej wagi z art. 310 § 3 kk nie jest uprzywilejowanym typem przestępstwa...

Książeczka oszczędnościowa PKO nie należy do dokumentów będących przedmiotem przestępstwa...